പ്രശസ്ത നടി മോളിക്ക് സാന്ത്വനവുമായി സാമൂഹിക പ്രവര്‍ത്തകനും ‘വൈറല്‍ 2019’ന്റെ സംവിധായകനുമായ നൗഷാദ് ആലത്തൂര്‍

പ്രശസ്ത നടി മോളിക്ക് സാന്ത്വനവുമായി സാമൂഹിക പ്രവര്‍ത്തകനും ‘വൈറല്‍ 2019’ന്റെ സംവിധായകനുമായ നൗഷാദ് ആലത്തൂര്‍

http://www.reporterlive.com/2019/03/22/553187.html